• Autopožičovňa Liptov

Prečo sa platí pri prenájme auta depozit?

S prenájmom auta sa spájajú aj niektoré poplatky. Jedným z nich je depozit, o ktorom je tento článok.

auto požičovna liptov

Depozit je vlastne určitá zábezpeka na auto, ktorá slúži na pokrytie samotného prenájmu za vozidlo, avšak aj na pokrytie prípadných vedľajších nákladov, ktoré by mohli vzniknúť ešte nad rámec zaplateného prenájmu.


Takto sa nájomná spoločnosť chráni v prípade, že by došlo k ďalším prípadným poplatkom. Týmito poplatkami sa myslia predovšetkým prípadné pokuty za nedodržiavanie predpisov, prekročenie rýchlosti, poškodenie vozidla, jeho nedotankovanie alebo iné potenciálne náklady spojené s prenájmom auta. Je to teda rýchly a šetrný spôsob, ktorým sa zabezpečí, že bude nájomca na auto dávať skutočne pozor. Auto sa v každom prípade pri prenájme prenajíma s plnou nádržou a v takomto stave by sa malo aj vrátiť.


Pre obe strany je administratívne jednoduchšie, ak sa auto dostane späť do prenájmu plne natankované.


Čo sa týka platenia depozitu, ideálne je, keď mi klient pripravenú hotovosť. Ak sa nič počas doby prenájmu nestane, depozit je v plnej výške vrátaný nájomcovi.


Depozit za auto teda nie je možné v žiadnej spoločnosti na prenájom áut obísť. Dôvod je úplne pochopiteľný. Rôzne nájomné spoločnosti si pritom účtujú rozdielnu výšku depozitu. Keď aj klienta postihne počas doby prenájmu nejaká poistná udalosť, prípadne pokuta, je pre obe strany jednoduchšie vyrovnať sa s poplatkom prostredníctvom zaplatenia depozitu.


Využite služby našej autopožičovne, ktorá ponúka vozidlá za najnižšie ceny v kraji. Prezrite si naše vozidlá a jednoducho rezervujte ešte dnes.